Tệ

Có một thầy đồ hay trách vặt. Một hôm đang buổi học, có người đến xin phép thầy cho một học trò được nghỉ dở buổi học vì ở nhà có giỗ. Thầy liền cho em học trò ấy về ngay. Suốt ngày hôm ấy, ai mời thầy đi đâu thầy cũng không đi. Thầy … Đọc tiếp Tệ

Truyện cười dân gian: Thầy lười gặp trò bá hơn

Đọc truyện cười dân gian là phải cười :v Có một thầy đồ lười, tiếng đồn khắp, đến nỗi không ai dám cho con đến học. Thế mà lại có anh đem trầu cau đến xin học. Thầy bảo: – Nhà không có án thư, con xem nhà ai có, mượn tạm một cái về … Đọc tiếp Truyện cười dân gian: Thầy lười gặp trò bá hơn

Truyện cười dân gian: Trả nợ anh lái đò..

Đọc truyện cười dân gian là phải cười :v Quỳnh thường đi đò ngang, khất chịu tiền, lâu quá món nợ tích lại cũng khá nhiều, không trả được. Lúc anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo: – Ừ, đợi đấy, vài hôm nữa, sẽ trả đầy đủ. Ở giữa sông có một cồn cát, … Đọc tiếp Truyện cười dân gian: Trả nợ anh lái đò..

Truyện cười dân gian: Rao làng

Đọc truyện cười dân gian là phải cười :v Ngày trước, dân ngụ cư là kẻ thấp kém nhất trong làng. Cho nên, đến Yên Lược, vừa dựng xong túp lều, Xiển bị bọn lý trưởng bắt ra làm mõ. Một hôm, lý trưởng thấy một chị hàng bát ngồi ỉa ở cái bãi rậm … Đọc tiếp Truyện cười dân gian: Rao làng

Truyện cười dân gian: Diệu kế bá đạo

Đọc truyện cười dân gian là phải cười :v Một quan võ có tính sợ vợ. Một hôm, đang cầm cự với giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân đang ở sau lưng xông tới để hỏi tội quan về việc quan đem nàng hầu đi theo, quan bèn triệu … Đọc tiếp Truyện cười dân gian: Diệu kế bá đạo

Truyện cười dân gian: Chàng rể ngốc

Đọc truyện cười dân gian là phải cười :v Có một anh mới tí tuổi đã đi làm rể. Lần nào đến nhà bố vợ, cha cũng phải đi cùng. Một hôm nhà bố vợ có giỗ, cho người mời cả hai cha con. Trên đường đi, cha dặn: – Hôm nay đến ăn cỗ, … Đọc tiếp Truyện cười dân gian: Chàng rể ngốc

Truyện cười dân gian: Ông nọ bà kia sướng chưa!!

Đọc truyện cười dân gian là phải cười :v Trong làng Quỳnh ở, các chức sắc thấy Quỳnh được chúa gọi vào hầu luôn thì khâm phục lắm, chẳng ai bảo ai mà kẻ nào người nấy đều đến nhờ cậy Quỳnh giúp đỡ, mong được hưởng chút ấm nhà chúa. Một hôm Quỳnh ở … Đọc tiếp Truyện cười dân gian: Ông nọ bà kia sướng chưa!!

Truyện cười dân gian: Mày để cho nó một chút…

Đọc truyện cười dân gian là phải cười :v Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố. Đối diện với nhà anh là nhà một bà cụ chuyên nghề quay tơ, có một cô con gái út rất nết na thùy mị, chăm việc bếp … Đọc tiếp Truyện cười dân gian: Mày để cho nó một chút…

Truyện cười dân gian: Giàn hoa lý cũng sắp đổ

Đọc truyện cười dân gian là phải cười :v Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi: – Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế? Thấy đề thưa: – Bẩm, chiều hôm qua con ngồi chơi hóng … Đọc tiếp Truyện cười dân gian: Giàn hoa lý cũng sắp đổ