Giới thiệu

Thực hành Lập trình Hệ Thống giúp cho sinh viên viết được chương trình bằng ngôn ngữ Assembly trên máy tính PC.

Giáo trình này chỉ hướng dẫn sinh viên những kỹ năng rất cơ bản trong việc lập trình bằng Assembly như: Sử dụng trình biên dịch hợp ngữ trong môi trường Windows, biên dịch, sửa lỗi và liên kết, khảo sát tập lệnh, các ngắt đơn giản của Hệ điều hành DOS. Để vận dụng và nâng cao được kỹ năng lập trình hệ thống bằng Hợp ngữ, đòi hỏi sinh viên phải nổ lực rất nhiều trong việc tự học, đọc thêm tài liệu để bổ sung những kiến thức nhất định về phần cứng máy tính cũng như nguyên ly vận hành của các thiết bị ngoại vi có liên quan, như: Máy in, hệ vi điều khiển, cổng vào ra nối tiếp/ song song ….

Giới thiệu
Bài 1: Nhập môn hợp ngữ
Bài 2: Xuất nhập ký tự
Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh – vòng lặp
Bài 4: Nhập xuất số dạng bin-hex-dec
Bài 5: Xử lý tập tin
Bài 6: Xử lý chuỗi ký tự

Tải Giáo trình thực hành Lập trình hệ thống

Nếu quá trình tải không hoạt động, bạn hãy click hoặc copy link tải sau:

http://dl.getpedia.net/Data/Soft/2009/12/17/Laptrinhhethong.pdf
Xem thêm:  Registry toàn tập

Gửi phản hồi