Tìm hiểu Du khách Trung Quốc bẻ thạch nhũ nhiều tỉ năm

Mời bạn tìm hiểu Du khách Trung Quốc bẻ thạch nhũ nhiều tỉ năm. Vụ việc xảy ra trong một hang động ở huyện Viễn An, tỉnh Hồ Bắc, vào cuối tuần qua, trong đó bốn du khách Trung Quốc đã bẻ thạch nhũ vô giá và toàn bộ hành động của họ đã lọt … Đọc tiếpTìm hiểu Du khách Trung Quốc bẻ thạch nhũ nhiều tỉ năm