Thạc sĩ gác bằng về quê làm ruộng

Tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi nhưng nhiều bạn trẻ ở Hà Nội và TP.HCM vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận một công việc có mức lương thấp dưới mức kỳ vọng, thậm chí có người về quê làm ruộng… LTS: Nhiều ngày nay, câu chuyện về Thạc sĩ Phan Thị Nhung, quê ở Đà … Đọc tiếp Thạc sĩ gác bằng về quê làm ruộng