Tại sao khi quay màn hình máy tính/điện thoại thường bị sọc sọc và nháy?

Chắc ai cũng một hai lần nhận thấy khi chĩa máy quay vào màn hình TV, máy tính hay điện thoại để quay phim thì sẽ thấy trên màn hình của nó bị sọc đen rất nhiều, nếu tiếp tục quay thi đoạn video của bạn sẽ xấu và gần như không xem được. Tại … Đọc tiếp Tại sao khi quay màn hình máy tính/điện thoại thường bị sọc sọc và nháy?