Tẩy độc đất nhiễm dioxin bằng phân hủy sinh học

Các nhà khoa học Viện Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu đề tài tẩy độc đất nhiễm nặng chất diệt cỏ/dioxin bằng phân hủy sinh học.   Máy bay rải chất diệt cỏ/dioxin. Ảnh: Internet Đây là đề tài đã được ứng dụng để tẩy độc đất … Đọc tiếp Tẩy độc đất nhiễm dioxin bằng phân hủy sinh học