Hội những người muốn tẩy chay 3G

Mạng 3G thì lúc nào cũng chập chờn, lúc được lúc không. Chỉ trong mấy tháng tăng giá từ 40.000đ/tháng giờ là 70.000đ/tháng. zuyt.vn Mời bạn tham gia đóng góp hiến kế để tẩy chay 3G để đòi lại quyền công bằng cho người sử dụng như chúng ta đây.   zuyt.com – Hội những … Đọc tiếp Hội những người muốn tẩy chay 3G