Ký sự: Một đêm theo chân “gái gọi” công nhân

Đúng hẹn một tuần sau, V gọi điện cho PV: “Tối nay tôi cho ông đi thực tế xem “gái gọi” và g-ái m-ại d-âm trong khu công nghiệp (KCN) hoạt động như thế nào, để ông biết được đâu là “g-ái g-ọi” công nhân đâu là g-ái m-ại d-âm, tránh “ăn” phải “hàng thải”. … Đọc tiếp Ký sự: Một đêm theo chân “gái gọi” công nhân