Những gương mặt nhiếp ảnh gia tài năng nhất thế kỷ.

Tất cả đều tài năng, cá tính với sự sáng tạo vượt bậc. Những “phù thủy” hình ảnh Hình ảnh đang thay thế dần con chữ.  Vai trò của hình ảnh đang dần được khẳng định trong hầu hết mọi lĩnh vực. Đặc biệt trong thế giới thời trang, hình ảnh hay nhiếp ảnh luôn … Đọc tiếp Những gương mặt nhiếp ảnh gia tài năng nhất thế kỷ.