5 lần 7 lượt bị Trung Quốc lừa, bao giờ người dân Việt mới “sáng mắt”?

Liên tục trong thời gian gần đây, người nông dân Việt dính “bẫy” của thương lái Trung Quốc dẫn đến tình trạng “dở khóc dở cười”. Ớt vừa bị thương lái Trung Quốc “bỏ bom” thối đầy ruộng chưa nguôi ngoai thì lại đến cảnh chuối “te tua” vì chẳng bán được cho “ma” nào. … Đọc tiếp 5 lần 7 lượt bị Trung Quốc lừa, bao giờ người dân Việt mới “sáng mắt”?