Bản đồ thay đổi diện tích rừng đầu tiên trên thế giới.

Các nhà khoa học Mỹ lần đầu tiên dựng thành công bản đồ thay đổi diện tích rừng trên Trái Đất với độ phân giải cao, nhằm cung cấp cái nhìn chi tiết về hệ thống rừng tại các khu vực trên thế giới. Bản đồ thay đổi diện tích rừng từ năm 2000. Đồ … Đọc tiếp Bản đồ thay đổi diện tích rừng đầu tiên trên thế giới.