Mánh 'rửa tiền' của tội phạm tại Việt Nam

Việt Nam dễ thành mục tiêu cho các tổ chức tội phạm rửa tiền quốc tế do nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, cùng với hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng gia tăng. Tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố đang là vấn đề mang tính toàn cầu, mỗi … Đọc tiếp Mánh 'rửa tiền' của tội phạm tại Việt Nam