Sitemap và RSS Feeds – Tầm quan trọng và tại sao?

Sitemaps được các SEO và người quản trị website sử dụng để thông báo cho Google về cấu trúc site – cụ thể là những trang web nào hiện có trên website của họ. RSS feeds được sử dụng để thông báo cho người đọc – những người đã đăng ký nhận RSS khi website có … Đọc tiếp Sitemap và RSS Feeds – Tầm quan trọng và tại sao?