Google kỉ niệm sinh nhật lần thứ 93 của Rosalind Franklin

Logo Google ngày 25-07-2013.   Điều này đưa bạn đến một câu hỏi: Rosalind Franklin là ai?! Bà là một nhà khoa học nổi tiếng thế giới trong 3 lãnh vực: than, ADN và virus Rosalind Franklin sinh ngày 25 tháng 7 năm 1920 trong gia đình người trung lưu người Anh gốc Do Thái. … Đọc tiếp Google kỉ niệm sinh nhật lần thứ 93 của Rosalind Franklin