Theo dõi tin tức khủng bố và tiếp xúc với thông tin bạo lực căng thẳng hơn trải nghiệm

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ mới đây cho thấy những người thường xuyên theo dõi tin tức khủng bố và tiếp xúc với thông tin bạo lực sẽ chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề hơn cả những người có mặt ở đó. Những người thường xuyên theo dõi tin tức khủng … Đọc tiếp Theo dõi tin tức khủng bố và tiếp xúc với thông tin bạo lực căng thẳng hơn trải nghiệm