Quá trình tiến hóa của loài người

Các chủng người cổ đã xuất hiện và bắt đầu tiến hóa các đặc điểm hình dáng cơ thể cũng như lối sống từ cách đây hàng triệu năm.   6 triệu năm trước, nòi giống loài người bắt đầu tách ra từ tinh tinh, loài có quan hệ gần gũi nhất với chúng ta.  … Đọc tiếp Quá trình tiến hóa của loài người