Sò biển 507 tuổi được các nhà nghiên cứu xác định là sinh vật đang giữ kỷ lục sống lâu nhất trên thế giới.

Một con sò biển 507 tuổi được các nhà nghiên cứu xác định là sinh vật đang giữ kỷ lục sống lâu nhất trên thế giới. Con sò biển 507 tuổi. Ảnh: University of Bangor Con sò biển (Arctica islandica) có tên là Ming, được kéo lên từ bắc Đại Tây Dương, gần Iceland, vào … Đọc tiếp Sò biển 507 tuổi được các nhà nghiên cứu xác định là sinh vật đang giữ kỷ lục sống lâu nhất trên thế giới.