Đưa con người lên sao Hoả: Giấc mơ sắp thành hiện thực

Những bước tiến mới trong lĩnh vực khoa học vũ trụ đang giúp con người đến gần hơn với sao Hỏa. Với khối lượng và khả năng tải vượt trội so với tên lửa đẩy Saturn đã từng đưa Neil Armstrong lên mặt trăng, tên lửa đẩy SLS hứa hẹn sẽ mở đường cho con … Đọc tiếp Đưa con người lên sao Hoả: Giấc mơ sắp thành hiện thực