Sự khác nhau thú vị khi gái 20+ và 20- nghĩ về cuộc sống!

Con gái vốn là tổng thể của sự phức tạp. Con gái 20, đứng trước nhiều quyết định lại phức tạp hơn muôn phần. Lòng muốn một đằng, tâm trí lại nghĩ một nẻo Gái 20- bảo: Năm 2 đại học không có người yêu chắc có vấn đề. Gái 20+ phân trần: có phải … Đọc tiếpSự khác nhau thú vị khi gái 20+ và 20- nghĩ về cuộc sống!