Cuộc sống của loài chồn đất châu Phi

Chồn đất châu Phi sống ở sa mạc, tập trung theo từng bầy lớn và là loài động vật hết sức cảnh giác với các mối đe dọa bị tấn công trong môi trường sống. Chồn đất châu Phi hay Meerkat là một loài động vật có vú kích thước nhỏ, thành viên trong họ … Đọc tiếpCuộc sống của loài chồn đất châu Phi