Siêu máy tính dự báo bão

Siêu máy tính do các nhà nghiên cứu Anh chế tạo có thể dự báo cường độ và đường đi của một cơn bão 4 ngày trước khi hình thành. Siêu máy tính dự báo thời tiết có thể dự báo một cơn bão 4 ngày trước khi hình thành. Ảnh: SWNS Để dự đoán đường … Đọc tiếpSiêu máy tính dự báo bão