Bằng chứng tồn tại ma và cuộc sống sau cái chết

Nhiều lý thuyết khoa học đưa ra những bằng chứng và căn cứ khoa học về sự tồn tại của Ma và cuộc sống con người sau khi chết. Lý thuyết lượng tử chứng minh sự tồn tại linh hồn Theo tiến sĩ Stuart Hameroff đến từ đại học Arizona, kinh nghiệm cận tử (một … Đọc tiếp Bằng chứng tồn tại ma và cuộc sống sau cái chết