Bài 4: Chương trình PHP đầu tiên: Hello World!

I. Khởi đầu Nếu các bạn đã từng học lập trình, chắc các bạn cũng biết được “Hello world!” là cái gì, còn nếu bạn nào chưa biết, thì tôi sẽ giải thích ngay đây: “Hello world!” là một chương trình dành cho những người mới bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào … Đọc tiếp Bài 4: Chương trình PHP đầu tiên: Hello World!