Những chiếc ghế ‘truyện cổ tích’ trên hè phố London

Các tác phẩm văn học nổi tiếng được chọn làm cảm hứng cho dự án nghệ thuật về những chiếc ghế mang dáng dấp cuốn sách.  “Books and Town”, tên của dự án, là sự kết hợp giữa Hội Văn học Anh và tổ chức nghệ thuật đường phố Wild of Art, vừa được ra … Đọc tiếp Những chiếc ghế ‘truyện cổ tích’ trên hè phố London