Dội nước đá lên đầu: Từ thiện hay a dua?

“Dội nước đá” (Ice Bucket Challenge) là chiến dịch nhằm mục đích gây quỹ cho ALS Association - một tổ chức chính phủ phi lợi nhuận...