Chuyện tình "Quả trứng" và đám "Tinh binh"

Chuyện không dễ, đừng tưởng "đến hẹn lại lên", cứ thế chờ các chàng tinh binh đến phối kết hợp là xong. Bao ngày ấp...