Bài 11: Các thông tin khác liên quan đến trình duyệt và máy chủ

Trong lập trình PHP, ngoài các thông tin trình duyệt gửi lên thông qua các con đường POST, GET, COOKIES, chúng ta cũng có thể thu được một số thông tin khác có liên quan đến trình duyệt cũng như các thông số liên quan đến máy chủ như: đường dẫn, địa chỉ IP, phiên … Đọc tiếp Bài 11: Các thông tin khác liên quan đến trình duyệt và máy chủ

Bài 10: Cách lấy thông tin từ trình duyệt: GET, POST và COOKIE

Dữ liệu của người dùng từ trình duyệt sẽ được gửi lên máy chủ dưới dạng từng cặp biến=giá_trị và có thể đi theo 3 con đường khác nhau. Tuỳ theo từng con đường cụ thể, trên máy chủ ta cũng có các cách khác nhau để lấy dữ liệu được gửi lên.. 3 con … Đọc tiếp Bài 10: Cách lấy thông tin từ trình duyệt: GET, POST và COOKIE

Bài 8: Lệnh điều khiển vòng lặp

Lệnh điều khiển vòng lặp Điều khiển vòng lặp, tức là bạn điều khiển chương trình của bạn tự động thực hiện một đoạn mã lệnh nào đó lặp đi lặp lại nhiều lần (lặp một số lượng lần nào đó, hoặc lặp cho đến khi thoả mãn một điều kiện nào đó). Lập trình … Đọc tiếp Bài 8: Lệnh điều khiển vòng lặp

Bài 7: Các câu lệnh gán và rẽ nhánh trong PHP

OK, bây giờ chúng ta chuẩn bị làm việc với các câu lệnh “xương sống” của một ngôn ngữ lập trình. Nếu bạn nào đã từng học qua một ngôn ngữ lập trình nào đó, thì các bạn có thể đọc lướt qua phần này. Còn nếu bây giờ bạn mới bắt đầu tiếp xúc … Đọc tiếp Bài 7: Các câu lệnh gán và rẽ nhánh trong PHP

Bài 5: Hằng và biến trong PHP

1. Hằng và biếnNếu các bạn chưa từng học lập trình, chắc các bạn đang còn xa lạ với hằng và biến. OK, No Star where – Giống như trong toán học, một hằng số xác định một giá trị duy nhất thông qua tên của hằng số, trong Tin học cũng vậy. Môt hằng … Đọc tiếp Bài 5: Hằng và biến trong PHP

Bài 4: Chương trình PHP đầu tiên: Hello World!

I. Khởi đầu Nếu các bạn đã từng học lập trình, chắc các bạn cũng biết được “Hello world!” là cái gì, còn nếu bạn nào chưa biết, thì tôi sẽ giải thích ngay đây: “Hello world!” là một chương trình dành cho những người mới bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào … Đọc tiếp Bài 4: Chương trình PHP đầu tiên: Hello World!

Bài 3: Lịch sử phát triển các ứng dụng trên Web server: ASP, JSP và PHP

Lịch sử phát triển các ứng dụng trên Web server. ASP, JSP và PHP  Vài năm trước đây, con đường thực sự duy nhất để vận chuyển các dữ liệu động tới trang Web là kỹ thuật CGI (Common Gateway Interface). Các chương trình CGI cung cấp một sự liên hệ đơn giản để tạo … Đọc tiếp Bài 3: Lịch sử phát triển các ứng dụng trên Web server: ASP, JSP và PHP

Bài 2: Cài đặt web server Apache, MySQL và PHP

1. Cài đặt giao thức TCP/IPCác dịch vụ web server dựa trên nền giao thức TCP/IP. Vì vậy trước khi cài đặt server, ta phải tiến hành cài đặt giao thức TCP/IP. Để cài đặt giao thức TCP/IP, ta vào Control Panel, chọn Network. Nếu thấy dòng chữ TCP/IP đã xuất hiện trong ô Configuration, … Đọc tiếp Bài 2: Cài đặt web server Apache, MySQL và PHP

Bài 1: Những khái niệm căn bản về mạng máy tính

Mục đích và yêu cầu: – Nắm được các khái niệm cơ bản nhất về mạng máy tính.– Biết cách cài đặt giao thức TCP/IP và web server. I. Khái niệm cơ bản:1. Mạng máy tính: Là 2 hay nhiều máy tính được kết nối với nhau. 2. Máy chủ – Máy khách: Trong mạng máy … Đọc tiếp Bài 1: Những khái niệm căn bản về mạng máy tính