Điệu khèn ta về theo/ Hoa ban rừng dẫn lối/ Nếp nương thơm chiều tối/ Ấm bản tình Lai Châu.

Noọng ơi gà gáy rồiTrời ửng hồng quấn núi Tiếng Mông Dao í ới Tíu tít vang tiếng cười

Chợ phiên gọi bao ngườiThành chợ tình của núiGiữa đại ngàn mây suốiQuến luyến tình chợ phiên

Lai Châu xứ thần tiênChợ rợp màu thổ cẩmMường Than ruộng xanh mướtNgát hương chè Than Uyên

Điệu xòe nụ cười duyênRượu San Lùng ta hátGiữa đất trời bát ngátGió trăng ngàn suối reo

Điệu khèn ta về theoHoa Ban rừng dẫn lốiNếp nương thơm chiều tốiẤm bản tình Lai Châu.

24/7/20

Hiền Xuân

Xem thêm:  Linh Ngọc Đàm lại tiếp tục 'đổ tiền' làm tóc mới

Gửi phản hồi