Đông Pha Xích Bích Du của Thánh thơ Cao Bá Quát

0
Tô Thức gặp một đạo sĩ, ông này mặc đạo phục màu đen. Chia tay, lát sau có hạc đen bay qua, Tô Đông Pha nghĩ đây...

Must Read