Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai thành phần bất hủ này gặp nhau, chắc sẽ có chuyện buồn cười xảy ra.
Truyện tranh: Khi ăn cướp gặp ăn trộm - 1
Truyện tranh: Khi ăn cướp gặp ăn trộm - 2
Truyện tranh: Khi ăn cướp gặp ăn trộm - 3
Truyện tranh: Khi ăn cướp gặp ăn trộm - 4