Ghé thăm chợ Rào, Bắc Giang vào một ngày giáp Tết

Đồng Văn Tính, Sa Thị Hoa… một trong những tên gọi độc đáo, ấn tượng khiến các Facebooker cười nghiêng ngả trong mấy ngày nay.

ten7-3102-1403857089.jpg
ten6-2491-1403857089.jpg
ten5-1371-1403857089.jpg
ten4-3466-1403857089.jpg
ten3-3539-1403857089.jpg
ten2-7282-1403857089.jpg
anh1-3175-1403857089.jpg
ten7-5762-1403836015.jpg
ten10-8623-1403836015.jpg
ten11-4765-1403836015.jpg
ten12-5434-1403836015.jpg
ten14-6798-1403836016.jpg
ten15-6171-1403836016.jpg
ten17-7787-1403836016.jpg
ten18-9306-1403836016.jpg
ten19-8416-1403836016.jpg
ten20-4621-1403836016.jpg

zuyt tổng hợp

Xem thêm:  Những loài động vật dễ bị nhầm lẫn.

Leave a Reply