Conn người ta ai cũng có một lần chết, và trong số đó có những tình huống hơi bị lạ đời một chút.

Những cái chết từ từ nhưng rất nhừ
ảnh minh họa

 

St.

Xem thêm:  Ế theo cách cuả bạn

Leave a Reply