Tính đi tính lại thì trăm triệu chú chỉ một chú “nên người”, còn lại… chết hết! Cơ sự ấy bởi vì đâu?

1397611649_tranh_vui__5__jpg0.jpg
Đồn rằng có cuộc thi bơi
Thường được tổ chức ở nơi tối mò

1397611649_tranh_vui__8__jpg1.jpg
Không đèn đuốc, chẳng trống, cờ
Chỉ thấy hiệu lệnh trước giờ xuất quân

1397611649_tranh_vui__1__jpg2.jpg
Thí sinh cũng thuộc “dị nhân”
Có đầu nhưng chẳng tay chân mới kỳ

1397611649_tranh_vui__7__jpg3.jpg
Cái đuôi ngắn tí tì ti
Mà bơi rõ khỏe khác gì kình ngư?

1397611649_tranh_vui__2__jpg4.jpg
Hiệu lệnh cuộc thi phát đi
Mấy trăm triệu chú tức thì tiến lên
Đường đua cũng lắm bon chen
“Phần thưởng” chỉ một, càng thêm khốc tàn

1397611649_tranh_vui__3__jpg5.jpg
Kẻ yếu bỏ cuộc cả đàn
Kẻ mạnh mải miết bơi càng thêm hăng
Đường đua khó tựa bẫy giăng
Nhiều ngóc ngách như tạo thành mê cung

1397611649_tranh_vui__4__jpg6.jpg
Vài chú đến chặng cuối cùng
Nhưng chỉ có một được “rinh” giải vàng
Cuộc thi nhiều bận dở dang
Vì Ban Tổ Chức giải vàng quên treo

1397611649_tranh_vui__6__jpg7.jpg
Thôi không giải cũng chẳng sao
Cứ được bơi đã biết bao là mừng

1397611649_tranh_vui__9__jpg8.jpg

Nên cuộc thi vẫn tưng bừng
Không đèn đuốc vẫn trùng trùng đi thi!

St.

Xem thêm:  Vì sao mẹ Tóc Tiên vắng mặt trong đám cưới bí mật của con gái?

Leave a Reply