Noel sắp đến rồi, có ‘gấu’ đi chơi cùng chắc sẽ thích lắm đấy các ấy ^^.

fa-5985-1418715487.jpg

Fon Fon